Premsa Mèdica Catalana

Presentació

Per què PREMSAMEDICA.CAT?

Rellevància històrica del periodisme mèdic a Catalunya:
El periodisme ha estat un dels principals mitjans de comunicació científica. Al llarg del segle XIX, aquesta forma de transmissió, debat i intercanvi de coneixement es consolidà al món occidental. L'article de revista desplaçà poc a poc altres mitjans de comunicació impresos i el seu creixement exponencial contribuí a definir les àrees de conreu, però també a ampliar gradualment els límits de la ciències mèdiques.

La premsa mèdica ha tingut un lloc excepcional a Catalunya des de mitjan segle XIX. Com a àrea de desenvolupament d'una indústria editorial creixent, la ciutat de Barcelona ha esdevingut un empori editorial mèdic, capdavanter i d'abast i influència a Espanya i a Llatinoamèrica. L’abundància i la qualitat de les revistes mèdiques publicades en castellà i en català a Barcelona en són bon exponent.

L'espectacular desenvolupament de les revistes mèdiques catalanes de finals del segle XIX es va veure consolidat i ampliat al llarg del primer terç del segle XX. Al llarg d’aquest període, la premsa mèdica catalana, més enllà dels formats i de la periodicitat, ha esdevingut un dels mitjans més importants quant a la comunicació de tot allò relacionat amb l’exercici mèdic, des de disposicions oficials i notícies de caire laboral a articles d’opinió de tota mena. Alhora, ha estat el mecanisme emprat per a comunicar i debatre qualsevol tema relacionat amb la recerca clínica o bàsica.. També ha jugat un paper rellevant com a espai de formació mèdica contínua, en oferir articles de síntesi o revisió com a estímul per a una actualització constant de coneixements i pràctiques.

Recuperació d’informació mitjançant bases de dades:
Entre els serveis bàsics que ofereix PREMSAMEDICA.CAT, cal esmentar les bases de dades hemeroteca i publicitat. Es tracta de saber quines han estat les revistes mèdiques catalanes del període contemporani, quina durada i periodicitat tingueren, en quina llengua estaven redactades, a quines biblioteques, hemeroteques o arxius es troben, llur accessibilitat, etc. Una base de dades complementària recull la publicitat impresa en les revistes indexades: quins productes s’anunciaven, per part de qui, quins missatges es transmetien, com s’articulaven les paraules i les imatges per a produir significats o idees, quin era el nou coneixement que calia difondre. En la mesura en què no només s’anunciaren medicaments, sinó també un conjunt divers d’elements que contribuí a l’expressió i la definició d’una medicina cada cop més especialitzada, que tenia lloc en una societat cada cop més urbana i més complexa, la publicitat mèdica esdevingué alhora una eina d’identificació i d’autorepresentació professional.

Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de les següents entitats:

  • Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
  • Arxiu personal del Dr. Carles Hervàs
  • Biblioteca de Ciències de la Comunicació (UAB)
  • Biblioteca Pavelló de la República (UB)
  • Dipòsit digital de la UAB (fer enllaç a http://ddd.uab.es/)
  • Fundació Uriach 1838

Rescat patrimonial i digitalització:
Una bona part de la revistes mèdiques catalanes contemporànies són molt difícils de consultar. La premsa constitueix un material efímer. La seva conservació resulta difícil si no s’ha tingut una cura sistemàtica a l’hora de recollir tots i cadascun dels números publicats d’una col·lecció a mesura que es publicaven. Els factors de desaparició són nombrosos i van des del desinterès a la pèrdua o la destrucció. Un dels objectius de PREMSAMEDICA.CAT és cercar els exemplars de determinades capçaleres, a diferents biblioteques, hemeroteques i arxius, i reunir-los informàticament en una nova i única col·lecció, digitalitzant tots els exemplars esparsos i posant-los a l’abast del públic. Alguns dels resultats d’aquesta política de rescat patrimonial i de digitalització es poden trobar a l’apartat premsa digital.

RECERCA

El periodisme mèdic català constitueix una font d’informació excepcional per a descobrir una altra forma d’aproximar-se a la història de la medicina catalana contemporània.
PREMSAMEDICA.CAT forma part d’un seguit de projectes de recerca, competitius, finançats pel Ministeri d’Educació i Ciència, en les convocatòries de 2002, 2006 i 2009: “La divulgación médica en la Cataluña `noucentista´: la Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques y la difusión de la medicina de laboratorio, 1906-1939” (BHA2002 04611-C03-01), “La medicina y sus públicos en la Barcelona de Entreguerras: el Sindicat de Metges de Catalunya, 1920-1939” (HUM 2006-07206-C03-03), “Entre el centro y la periferia: el periodismo médico en Cataluña (1798-1938)” (HAR2009-11342). Fins a 2010, any del seu trasllat a València, aquests projectes han tingut a Àlvar Martínez Vidal com a investigador principal; d’aleshores ençà, Annette Mulberger se n’ha fet càrrec del darrer projecte de recerca.
El nucli d’investigadors que han format part d’aquesta línia de recerca inclou Mònica Balltondre, Sara Fajula, Carles Hervàs, Teresa Huguet, Oscar Montero, Annette Mulberger, José Pardo Tomás, Immaculada Pastor, Enrique Perdiguero, Judith Perona, Yoko Tochigi, Alfons Zarzoso.
La recerca duta a terme per aquest grup de persones ocupa un lloc important a PREMSAMEDICA.CAT, on es presenten les comunicacions i ponències presentades a diferents congressos al llarg d’aquest període, així com també les taules organitzades, publicacions i línies de treball desenvolupades.

COMUNICACIÓ

Un dels objectius d’estudi del periodisme mèdic ha estat la comunicació de resultats a través de diferents mitjans i suports, com ara les exposicions. El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya ha jugat un paper important en aquest sentit i ha comptat amb el suport del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. La publicació dels llibrets dedicats a “Premsa Mèdica Catalana” (COMB, 2009) i “Publicitat i Medicina” (COMB, 2010) va permetre convertir aquell treball en exposicions inaugurades a la seu del COMB els anys 2010 i 2011. Aquestes exposicions han tingut itinerància a d’altres institucions catalanes. PREMSAMEDICA.CAT permet accedir a aquells continguts mitjançant la versió digital de les exposicions.

Qui som a PREMSAMEDICA.CAT?
Aquest projecte de recerca, de comunicació i de rescat patrimonial està impulsat pel Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i pels membres del grup de recerca PREMSAMEDICA.CAT adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, i compta amb el suport del Col·egi Oficial de Metges de Barcelona.

En l’actualitat aquest projecte està format per Mònica Balltondre, Sara Fajula, Carles Hervàs, Àlvar Martínez Vidal, Oscar Montero, Annette Mulberger, Judith Perona i Alfons Zarzoso.

llibres


Fundació del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
© Fundació del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Web realitzada per MediTecnologia