Premsa Mèdica Catalana

Recerca

Des del Museu i el Grup de Recerca hem treballem en la història del patrimoni hemerogràfic, català, concretament des de finals del segle XIX fins el 1938. Mitjançant els fons que tenim al nostre abast hem mostrat la importància d’aquesta font per a la història de la medicina catalana.
Hem recopilat les revistes mèdiques existents a la medicina catalana a través del Fons del Museu d’Història de Medicina de Catalunya, però també hem ampliat el nombre de revistes amb les altres biblioteques del Catàleg Col·lectiu de la Universitats Catalanes (CCUC) per fer un estudi exhaustiu de tot la premsa mèdica Catalana existent. La nostra tasca a part de recopilació també:

 • Identificació i catalogació de les revistes amb contingut psicològic, psiquiàtric i pedagògic publicades a Catalunya des del 1900 fins al 1939.
 • Anàlisi de la presència de la psicologia en les revistes mèdico-pedagògiques catalanes del 1900 al 1936. Estudi de la presència i difusió de la psicologia, en les seves primeres especialitats: experimental, clínica, ped agògica, industrial i jurídica, en la premsa mèdica de principis de segle. Treball publicat a Gimbernat, 2010, 53, 131-140.
 • Avaluació i valoració de les revistes mèdiques per a la seva indexació i catalogació en la base de dades del projecte i valoració de la seva possible digitalització. 
 • Investigació sobre la metapsíquica i el espiritisme. Anàlisi de les controvèrsies entre metges i espiritistes en les revistes mèdiques de principis del segle XX.

El resultat de la nostre recerca ha estat presentada en diversos congressos, s’han creat dues exposicions temporals i hem creat varies publicacions:

Congressos

 • XVI Congrés d’Història de la Medicina Catalana organitzat per la Societat Catalana d’Història de la Medicina, celebrat a Sant Feliu de Guíxols el juny de 2010, on varem formar part de la taula sobre Premsa mèdica:
  • Fajula, Sara: “La dona a través de les revistes mèdiques catalanes (1900-1936)”.
  • Ferni, Fàtima: “La revista Puericultura (Reus, 1922-1936) como medio educativo para las madres”.
  • Hervás Puyal,C; Calbet Camarasa,JM: “La revista SALUBRITAT (1927-1929): divulgació mèdica des d’un àmbit rural”.
  • Lugo, Sara: “Entre ciencia y publicidad: La Clínica, Revista Mensual Hispano-Americana de Ciencias Médicas (1924-1936)”.
  • Martínez Vidal, Àlvar: “Entre França i Espanya: l’Occitània mèdica. Ismael Girard, Leandre Cervera i La Medicina Catalana (1933-1938)”.
  • Mulberger, Annette; Balltondre, Mònica: “La presència de la psicologia en les revistes científiques catalanes de principis del segle XX”.
  • Sorní, Xavier: “Una experiència de localització de publicacions periòdiques farmacèutiques anteriors a la Guerra Civil”.
  • Tochigi, Yoko: “Medicina y deporte: la “Página Medical” del Mundo Deportivo (1935-1936)en la Barcelona republicana”.
  • Zarzoso Orellana. Alfons: “Patrimoni bibliogràfic i reptes historiogràfics: la premsa mèdica periòdica a Catalunya (1798- 1938)”.
 • IV Congrés de l’European Society for the History of Science, celebrat a Barcelona el novembre de 2010, on varem presentar comunicacions sobre l’emergència de les especialitats mèdiques a la Catalunya del primer terç del segle XX.
 • 4th International Conference of the European Society for the History of Science de 2011 a Barcelona.
  • Zarzoso Orellana. Alfons; Martínez Vidal, Àlvar; Perdiguero, Enrique. “Specialization and Popularisation of Medicine: Barcelona, 1920-1938. Electronic Proceedings”. 2010.
 • XV congrés de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, Ciudad Real, juny del 2011. Coordinació d’una taula temàtica titulada: Especialización y divulgación de la medicina en la ciudad,  Barcelona (1868-1938).
  • Zarzoso, Alfons; Fajula Colom, Sara. “Especialidades médicas en el papel: publicaciones y publicidad en la prensa médica catalana”.
  • Martínez Vidal, Àlvar, Perona, Judith. “La consolidación de las especialidades médicas a través de un ‘abstract journal’: La Medicina Catalana. Portantveu de l’Occitània mèdica (Barcelona, 1933-1938)”.
  • Perdiguero- Gil, Enrique, Morera Sobà, Vicent. “Las 'Monografies Mèdiques': un escaparate publicitario para las nuevas especialidades”.
  • Zarzoso, Alfons. “Las guías médicas y la transformación de la práctica de la medicina en la Barcelona contemporánea”.
 • XII Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Serà a València, 15-18 de novembre de 2012. Proposta de taula:  El periodisme mèdic a Catalunya: ciència, intervenció social i política professional. Coordinació: Annette Mülberger i Àlvar Martínez Vidal
  • Annette Mülberger, Mònica Balltondre i Andrea Graus: “Higiene mental i psicoanàlisi a la Revista Médica de Barcelona”.
  • Judith Perona i Àlvar Martínez Vidal: "L'obra editorial de Leandre Cervera i Astor (1891-1964) a través de les revistes Ciència (1926-1933) i La Medicina Catalana (1933-1938)".
  • Àlfons Zarzoso: “Elit mèdica, professionalisme i especialitats a la Revista Médica de Barcelona".
  • Carles Hervàs: “L’anestèsia i els anestèsics a la Revista Médica de Barcelona”.
  • Òscar Montero Pich: “Psiquiatria forense i higiene moral a la Revista Médica de Barcelona”.
  • Sara Fajula Colom: "Planificació familiar a les revistes de la transició democràtica a Barcelona"

Exposicions


Publicacions

Balltondre, Mònica. Archives for the History of Psychology in Spain: The "Arxiu i Seminari d’'història de la Psicologia" of the Universitat Autónoma de Barcelona. History of Psychology. 2010; 13 (4): 434- 437.

Martínez Vidal, Àlvar, coord. Exili, medicina i filantropia: l'Hospital Varsòvia de Tolosa de Llenguadoc (1944-1950). Catarroja, Barcelona: Afers, 2010.

Martínez Vidal, Àlvar, Perona, Judith. La consolidación de las especialidades médicas a través de un ‘abstract journal’: La Medicina Catalana. Portantveu de l’Occitània mèdica (Barcelona, 1933-1938). XV Congreso de la SEHM. Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica. Actas. 2011.

Martínez Vidal, Àlvar, coord. L’Hôpital Varsovie. Exil, médecine et résistance. Toulouse: Nouvelles Éditions.
Mülberger, Annette; Balltondre, Mònica. La presència de la psicologia en les revistes científiques catalanes de principi del segle XX. Gimbernat. 2010; 53: 131-140.

Mülberger, Annette; Balltondre, Mònica. Metapsychics in Spain: acknowledging or questioning the marvelous?. History of The Human Sciences. 2012; 25 (1).

Mülberger, Annette (en premsa). Ells necessiten ser tractats psicoterapèuticament”: l’impacte psicològic de la guerra entre els infants espanyols acollits a França”. En J. Font, Desplaçaments forçosos i exilis a l’Europa del segle XX. El cos i l’esperit. Musée Mémorial du Camp de Rivesaltes.

Perdiguero- Gil, Enrique; Morera Sobà, Vicent. Las 'Monografies Mèdiques': un escaparate publicitario para las nuevas especialidades. XV Congreso de la SEHM. Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica. Actas. 2011.

Zarzoso, Alfons; Martínez Vidal, Àlvar, eds. Medicina, guerra i exili. Una generació destruïda per la guerra. Barcelona: Residència d’Investigadors. CSIC-Generalitat de Catalunya, 2011.

Zarzoso, Alfons; Fajula Colom, Sara. Premsa Mèdica Catalana. Nadala 2009. Barcelona: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2009.

Zarzoso, Alfons; Fajula Colom, Sara. Publicitat i Medicina. Nadala 2010. Barcelona: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2010.

Zarzoso, Alfons; Martínez Vidal, Àlvar; Perdiguero, Enrique. Specialization and Popularisation of Medicine: Barcelona, 1920-1938. Electronic Proceedings. 4th International Conference of the European Society for the History of Science, 2010.

Zarzoso, Alfons; Fajula Colom, Sara.; Especialidades médicas en el papel: publicaciones y publicidad en la prensa médica catalana. XV Congreso de la SEHM. Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica. Actas, p. 283-286. 2011.

Zarzoso, Alfons. Las guías médicas y la transformación de la práctica de la medicina en la Barcelona contemporánea. XV Congreso de la SEHM. Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica. Actas, p. 299-305. 2011.

 

Fundació del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
© Fundació del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Web realitzada per MediTecnologia