Premsa Mèdica Catalana

Premsa digitalitzada

Recuperació patrimonial

PREMSAMEDICA.CAT és un projecte de rescat patrimonial i digitalització.

Col·leccions digitals completes:

Atès el nombre de revistes mèdiques catalanes que no es poden troben completes a cap biblioteca, hemeroteca o arxiu, PREMSAMEDICA.CAT posa a l’abast de la comunitat acadèmica i del públic general els materials complets digitalitzats de determinades revistes. Aquesta fórmula, basada en la reunió prèvia de tots els números disponibles d’una revista específica trobats a diferents biblioteques o arxius, busca el lliure accés al conjunt d’una revista mitjançant un procés complet de digitalització.

Les raons d’aquesta mancança que afecta bona part del patrimoni mèdic hemerogràfic són diverses: venda, desaparició, inadequada preservació, destrucció, negligència institucional envers el propi patrimoni, etc. En alguns casos, això ha suposat la desaparició física de certes revistes, de les quals no es conserva cap col·lecció completa. Altres casos, com ara Annals de Medicina (1878-2012), la revista més emblemàtica del moviment anomenat catalanisme mèdic, són demostratius del fet que cap biblioteca o arxiu públic, fins i tot el de la mateixa institució que l’ha publicat durant més d’una centúria –Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, no conserva la col·lecció completa. Fins i tot, hi ha institucions mèdiques catalanes –hospitals, corporacions, societats d’especialistes, etc.– que no són conscients de ser-ne les propietàries de les capçaleres.

Aquestes raons són suficients per tal de desenvolupar una iniciativa que cerca la creació de col·leccions completes, disponibles en suport digital i accessibles al conjunt de la comunitat. La construcció de repositoris digitals com a mesura de preservació i rescat patrimonial fou defensada per Àlvar Martínez Vidal davant l’Assemblea General de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Barcelona, juny 2007) un cop constada la inexistent atenció prestada per les biblioteques virtuals de revistes electròniques –i, en concret, el repositori digital ARCA, Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, de la Biblioteca de Catalunya– quant al periodisme científic, tècnic i mèdic.

PREMSAMEDICA.CAT impulsa la construcció d’aquest repositori digital mitjançant tres vies:

1) Projectes de col·laboració amb el repositori ARCA. El suport institucional ha permès en aquest cas iniciar la digitalització de revistes mèdiques catalanes com ara La Medicina Catalana.

2) Projectes de col·laboració amb institucions que han publicat determinades revistes mèdiques al llarg de la història contemporània de Catalunya. Aquesta iniciativa busca l’acord amb algunes clíniques, hospitals, societats mèdiques professionals, institucions de regulació de la professió i d’altres semblants. No sempre s’ha trobat l’acord amb algunes d’aquestes institucions que, de manera lamentable, han renunciat a contribuir a rescatar una part del seu patrimoni i de la seva pròpia història. En altres ocasions, com ara el cas del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el suport ha estat absolut i, gràcies a una oportuna intervenció, ja disposem de la col·lecció històrica digitalitzada del Butlletí del Col·legi de Metges de Barcelona (1897-1933).

3) Projectes impulsats des del propi grup de recerca, mitjançant el finançament procedent del Ministeri d’Educació i Ciència.

 

Fundació del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
© Fundació del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Web realitzada per MediTecnologia